Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 09:06

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων Β΄ Ειδικότητας για την ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 – 04 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 09:55