Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 09:41

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-2 για την ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23/4/19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 09:55