Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 09:52

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 8/5/19-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Μάιος 2019 07:34