Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Απρίλιος 2019 10:43

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 06 – 05 – 2019 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 07:39