Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Μάιος 2019 10:49

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β-4 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:10