Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 06 Μάιος 2019 11:15

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων Β΄ Ειδικότητας για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 – 05 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:09