Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 09 Μάιος 2019 13:01

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 16/5/19 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 17/5/19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:09