Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 12:37

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/5/19 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 28/5/19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:09