Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 12:58

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΠΕΜΠΤΗ, 30 – 05 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08