Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 13:21

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Συντηρητή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Δ΄Ειδικότητας Για την ΠΕΜΠΤΗ, 30 – 5 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08