Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 13:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 23 – 05 – 2019 -ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:09