Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 11:54

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-1 για την ΤΡΙΤΗ, 21-5-2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:09