Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 11:56

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 20-5-2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 12:08