Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 10:43

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 31-5-2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08