Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 10:37

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-7 για την ΔΕΥΤΕΡΑ , 3-6-2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08