Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 12:07

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την ΤΡΙΤΗ 4-6-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08