Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 11:31

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 5-6-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:08