Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 07:57

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-2 για την 20 – 6 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:07