Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 11:59

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την ΤΡΙΤΗ 4-6-19