Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 13:32

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 13 – 06 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:07