Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 05 Ιούνιος 2019 13:50

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας Για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 – 6 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:06