Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2019 12:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ και ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:07