Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 13:07

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7/19 & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την ΠΕΜΠΤΗ 11/7/19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019 09:12