Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2019 11:07

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-4 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 26-6-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:06