Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 10:06

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων Β΄ Ειδικότητας για την ΤΕΤΑΡΤΗ , 26 – 06 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:06