Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 11:29

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση αδειών ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την 27/6/19 & 28/6/19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2019 09:11