Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019 12:46

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 για την 3 – 7 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 12:36