Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 09:56

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την 4 / 7 / 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 12:36