Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 10:02

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ B-1 για την 5 / 7 / 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 12:36