Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 12:54

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 09 – 07 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 12:35