Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2019 13:15

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-3 για την 12 / 7 / 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 11:34