Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2019 09:45

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 – 07 – 2019 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 11:34