Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Ιούλιος 2019 11:24

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄Τάξης Για την ΠΕΜΠΤΗ, 25 – 07 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 10:47