Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2019 09:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 για την 17 – 7 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 11:19