Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2019 10:05

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-7-19

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 12:32