Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 10:33

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την ΠΕΜΠΤΗ, 29 – 8 - 2019