Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 10:55

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΤΡΙΤΗ 20 – 08 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 12:32