Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019 12:31

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-4 & Β-4 για την ΤΕΤΑΡΤΗ, 28-8-19

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 10:46