Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2019 10:59

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας για την ΤΕΤΑΡΤΗ , 21 – 08 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 12:33