Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019 12:31

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 2 – 9 – 19

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 10:46