Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Σεπτέμβριος 2019 11:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΡΙΤΗ για την 17-9-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:05