Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Σεπτέμβριος 2019 11:49

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Α-2 για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20-9-19-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:05