Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Σεπτέμβριος 2019 12:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β - 2 TETAΡTH για την 18-9-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:04