Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Σεπτέμβριος 2019 12:04

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β - 2 TETAΡTH για την 18-9-19