Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Σεπτέμβριος 2019 13:08

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β - 2 για την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-9-19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:04