Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2019 11:09

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις Θεωρητικού τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι , για την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 10:24