Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2019 11:09

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις Θεωρητικού τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας του Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι , για την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 08:04