Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 09:45

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την Τρίτη, 24 – 9 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 10:24