Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 09:45

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την Τρίτη, 24 – 9 – 2019