Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019 10:25

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄Τάξης Για την ΠΕΜΠΤΗ, 26 – 9 - 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 10:24