Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019 12:10

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 – 9 – 19

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 11:04