Κυριακή, 11 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος 2019 13:33

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικης άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ειδικότητας Α’ Ομάδας για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 27 – 9 – 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 10:24