Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος 2019 09:47

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ για την ΔΕΥΤΕΡΑ, 7 / 10 / 2019

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 12:38